IKAR és una enginyeria especialitzada en el desenvolupament
del disseny de peces de plàstic per a l'automoció

e-mail